osoba nebo tým, který zvítězil

Vítěz

Korunovaní šampioni: Příběhy vítězů, kteří ovládli sportovní scénu!

"Úvod - Představení vítěze a jeho úspěchu" Definice vítěze Definice vítěze závisí na kontextu, ve kterém je slovo použito. V oblasti sportu může být vítězem jednotlivec nebo tým, který dosáhl nejvyššího skóre v zápase nebo turnaji. V politice a volbách se jako vítěz označuje kandidát, který získal nejvíce hlasů...